1. Sociale meerwaarde

U helpt een maatschappelijk probleem oplossen

Het geld dat u investeert, wordt goed besteed. We gebruiken het integraal voor de bouw van aangepaste woningen voor mensen met een beperking. In ruil geniet u een zeker rendement, maar vooral een sociale meerwaarde. Dankzij uw kapitaal draagt u bij tot de oplossing van een maatschappelijk probleem. U helpt mensen met een handicap aan een woning. En in één beweging aan meer levenskwaliteit.

 

2. Dichtbij

U belegt in duurzaam vastgoed in eigen regio.

Inclusie Invest realiseerde al 9 woonprojecten, waarvan minstens 1 project in elke Vlaamse provincie. U – als aandeelhouder met vermelding van een projectvoorkeur – kunt zelf aangeven aan welk project u wilt bijdragen. Zo zorgt u voor mensen met een beperking in uw eigen regio.

 

2 argumenten voor het verstand