1. Een interessante belegging.

Een opbrengst van ongeveer 1,5%*

Inclusie Invest streeft naar een rendement van 1,5% op middellange termijn. Hoe dat kan? De woningnood voor mensen met een beperking is groot. Zo groot dat de verhuring van onze kamers, studio’s en appartementen nagenoeg verzekerd is.

* Het rendement is niet gegarandeerd en wordt jaarlijks vastgelegd op de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het boekjaar 2018 was dit 1.25% .

Kosteloos in- en uitstappen

Beschikt u over een kapitaal dat u een tijdje kunt missen? Investeer in Inclusie Invest. U kunt uw aandeel zonder kosten terug verkopen. Inclusie Invest zal hiervoor een gedeelte van haar eigen vermogen niet investeren in vastgoed maar beleggen op korte termijn. Verder heeft Inclusie Invest een kredietovereenkomst (liquiditeitsbuffer) aangegaan ter financiering van de mogelijk toekomstige uittredingen van Vennoten-investeerders.

De uittredende vennoot heeft slechts recht op de nominale waarde van zijn aandelen, zijnde 2.000 euro.

Wanneer u intekent op een aandeel is dit geen gift, maar een belegging. Wanneer u uitstapt, krijgt u de waarde van oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug behoudens het risico op kapitaalsverlies eigen aan het aandelenkarakter van uw belegging.*

* raadpleeg de informatienota (alsook de voormalige prospectus voor een inschatting van de risicofactoren, de belangrijkste risico’s zijn verbonden aan het sociale oogmerk, een tekort aan liquiditeiten, risico’s eigen aan de vastgoedactiviteit, een solvabiliteitsrisico, het risico van een startende onderneming, het aandelenkarakter van de inschrijving, de nominale waarde van de aandelen, geen mogelijkheid tot uittreding in de tweede jaarhelft, geen mogelijkheid tot uittreding voor 2015

 

2. Fiscaal voordelig

Coöperanten kunnen genieten van een fiscaal voordeel. De eerste schijf van 640€ dividenden is vrij van roerende voorheffing. Dit levert een voordeel van 192€ op per belastingplichtige.

 

2 argumenten voor het hart