Inclusie Invest wil aangepaste, betaalbare woonvormen bouwen voor mensen met een beperking, dicht bij hun bestaande sociale netwerk.
« 3 vereisten voor een geschikte woning

 

Concrete plannen voor 200 plaatsen

Op dit moment werden er reeds in elke Vlaamse provincie kleinschalige woonvormen gerealiseerd. Zo hebben alvast meer dan 120 personen met een beperking een nieuwe thuis gekregen. Tegen 2020 willen we 200 personen met een beperking huisvesten.

« Woonprojecten bekijken

 

Wie is Inclusie Invest?

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap waarin de zorgsector en geëngageerde privépersonen de handen in elkaar slaan. Onze medewerkers en de leden van de Raad van Bestuur zetten zich vrijwillig in, zonder enige vergoeding. Sedert 1 oktober 2018 werd een operationeel directeur aangesteld om de dagdagelijkse werking van Inclusie Invest te optimaliseren.