5.000 mensen op een wachtlijst.

Momenteel wachten meer dan 5.000 personen met een beperking op een aangepaste woonvorm. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. 20.000 mensen wonen vandaag in gebouwen uit de vorige eeuw. Ze hebben dringend nood aan een aangepaste woning. Want in een wachtlijst kan je niet wonen.

 

Met een beperking. En een beperkt budget.

Mensen met een visuele, auditieve, mentale, fysieke … beperking leven van een vervangingsinkomen: tussen de € 770 en € 1.600 per maand. Royaal onvoldoende voor een huurwoning op de privémarkt.

 

Overheid overbevraagd.

De woningnood is groot. Te groot voor een overheid die al sterk onder druk staat. Daarom wil Inclusie Invest de nood aan zorg loskoppelen van de nood aan gebouwen.

« Oplossing Inclusie Invest