Inclusie Invest wil aangepaste, betaalbare woonvormen bouwen voor mensen met een beperking, dicht bij hun bestaande sociale netwerk.
« 3 vereisten voor een geschikte woning

 

Concrete plannen voor 200 plaatsen

De bouwplannen voor de 15 eerste, kleinschalige woonvormen zijn klaar. Er komen er in elke Vlaamse provincie. Zo hopen we in 2018 alvast 200 personen met een beperking te huisvesten.

« Woonprojecten bekijken
« Kostprijs bekijken

 

Wie is Inclusie Invest?

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap waarin de zorgsector en geëngageerde privépersonen de handen in elkaar slaan. Onze medewerkers en de leden van de Raad van Bestuur zetten zich vrijwillig in, zonder enige vergoeding.